Yến Sào

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Yến sào Khánh Hoà, Yến sào xuất khẩu, yến đảo tự nhiên, tổ yến, yến nguyên tổ, yến tinh chế làm sạch.

Yến sào được Xem như là một loại thực phẩm quý giá, được xếp vào hàng thực phẩm vàng là cao lương mỹ vị hay còn được ví như vàng trên không của các nước châu Á đặc biệt là ở Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản,